Plastiekprobleem

W Du Preez, Helderberg

Daar is al baie geskryf oor plastieksakke. Sekere munisipaliteite het die voortou geneem om dit te verbied. Waarom kan Kaapstad dit nie ook verbied nie.

Ons ry af en toe vanaf Faure rylaan in Gordonsbaai op Broadlands na die
N2. Die boonste deel by die informele nedersetting is absoluut skokkend. Hulle stort hulle vullis in die sloot en op enige oop gedeeltes.

Wanneer die wind waai, sien jy net plastieksakke rond waai. Die water in die sloot met die plastiek spoel af na die see. Nog erger besoedeling!

Kan die munisip-aliteit nie groot houers daar rond plaas waar die mense hulle vullis kan ingooi nie?

Dit blyk dat die munisipaliteit so een keer ’* maand werkers instuur met maskers om die gemors op te ruim.

Kan hulle tog nie proaktief optree
nie? Asseblief, kan die besoedeling en plastieksakke nie nou ingekort word nie?

As elkeen eenkeer ’* materiaal inkope sak gekoop het kan jy dit vir jare gebruik.

Ons sakke is al vyf jaar in gebruik.