Begin praat

Sanobi Schoonraad, Somerset-Wes

Dit kom voor asof die vertrouensverhouding tussen die onderskeie partye tot so ’* mate verbrokkel het, dat dit lyk asof mediasie die enigste logiese oplossing vir die vraagstuk is.

Hou op baklei met mekaar en begin praat met mekaar.