e’Bosch vereer bydraes tot inheemse natuur-erfenis vanjaar

Die skoolkoorfees.

Individue en organisasies wat ’n positiewe bydrae gelewer het tot die behoud en ontwikkeling van ons inheemse natuur-erfenis sal vanjaar toekennings van Stellenbosch se e’Bosch-erfenisprojek ontvang.

“Ons sien uit na nominasies vir individue en organisasies uit ons streek wat oor ’n redelike tydperk ’n positiewe bydrae gelewer het tot die behoud en restourasie van ons inheemse plante- of diereryk,” sê dr. Sias Mostert, voorsitter van die uitvoerende komitee van Stellenbosch se e’Bosch-erfenisprojek.

Nominasies kan gemaak word vir bydraes in die vorm van opvoeding en verspreiding van kundigheid; navorsing, praktiese werk in bosbou of met fynbos, projekte met ’n impak op ’n gemeenskap; die uitroei van indringerplante; en innoverende bydraes.

Diegene wat nominasies wil indien kan Johann Bierman sms by 083 406 2621 of ’n epos stuur na johannbierman.jb@gmail.com

Stellenbosch se e’Bosch-erfenisprojek, een van die mees unieke bewegings van sy soort in die land, vind vanjaar weer gedurende erfenismaand, September, plaas.

Dit sal einde Augustus afskop met ’n openingsfunksie waar die ere-toekennings vir natuur-erfenis gemaak sal word.

Daar word verwag dat verteenwoordigers van minstens tien dorpies uit die omgewing weer sal saamstaan in hul poging om ’* gemeenskaplike kultuur en ’n verenigde toekomstige erfenis vir die groter Stellenbosch-distrik tot stand te bring.

Die dorpies wat tot dusver ’n bydrae gelewer het, is onder meer Cloetesville, Idasvallei, Jamestown, Kayamandi, Klapmuts, Kylemore, Pniël, Raithby, Vlottenburg en Stellenbosch-sentraal, sowel as die plaasgemeenskappe.

“Die Stellenbosch e’Bosch-erfenisprojek is nou in sy sewende bestaansjaar. Die burgerlike samelewing van Stellenbosch stel met die e’Bosch-projek ’n voorbeeld van ’n praktiese manier om ’n inklusiewe toekoms te bou,” sê dr. Mostert.

“Vanjaar brei die projek uit met die byvoeging van aktiwiteite om ’n kultuur van entrepreneurskap as deel van ons doel om ’n volhoubare erfenis te vestig,” sê dr. Mostert.

“Afgesien van ons verskeidenheid van projekte op die gebied van debat, sport, kuns en musiek is ons visie vanjaar om die vaardigheid van die mense binne die 10 dorpies te benut deur entrepreneurs-opleiding te verskaf en daardeur ’n brug te bou met die sakesektor.

“Die bou van brûe help om die gebrokenheid in die samelewing aan te spreek. Die projek verteenwoordig die suksesvolle implementering van ’n innoverende suksesresep vir die weef van ‘* gesonde sosiale weefsel waarbinne besigheid, gemeenskappe en individue kan floreer,” sê dr. Mostert.