Doxa Deo Gemeente

Op Sondag 5 Februarie het Doxa Deo Gemeente sy amptelike afskop gehad in die Lord Charles Hotel in Somerset Wes. Alhoewel hulle reeds met oggenddienste begin het was hierdie geleentheid ‘n hoogtepunt en was daar oor die vierhonderd mense, kinders ingesluit, teenwoordig. Doxa Deo bestaan reeds sedert 1996 en het oor die twintig kampusse/gemeentes in Suid Afrika asook kampusse in Duitsland, Engeland, Noorweë en New Zeeland. Die kernvisie van Doxa Deo, wat beteken ‘’Die Heerlikheid van God’’, is om ons omgewing te impakteer na ‘n plek waar God regeer.

Dit beteken dat elke persoon wat betrokke is die geleentheid sal hê om ‘n rolspeler in die uitvoering van hierdie heerlike taak te wees. Die Lord Charles is vir hierdie seisoen nog die tuiste van die gemeente maar die vooruitsig van ‘n meer permanente gebou is baie hoog op die agenda.

Vir inligting, skakel Lofty Nel by 08 244 65115.