Daniel beeld besoek Gordonsbaai

■ By Gordonsbaai se “Winter Wonderland fees” wat van Vrydag 29 Junie tot Sondag 1 Julie gehou word, sal daar ‘n aantal interessante stalletjies wees. Een van die unieke stalletjies sal die een van Freddie van der Linde van Gauteng wees. Hy het ‘n agt meter hoë opblaas beeld wat soortgelyk is aan die beeld van Nebukadneser soos beskryf in Daniel 2:32-35 in die Bybel. Volgens die Bybel was die beeld se hoof van goud, die bors en arms van silver, sy buik en lendene van koper, sy bene van yster, en sy voete gedeeltelik van yster en klei. Hy gee dvd’s uit wat die betekenis van hierdie Bybel profesie, asook van ander Bybel profesieë verduidelik. Op die bygaande foto is die beeld soos dit uitgestal was op die Randse skou.