Vuil strand

Wiidmar Jordaan, Strand

Hiermee wil ek via hoog aangeskrewe koerant ’n beroep op Strand Munisipaliteit /Stad Kaapstad doen om mense aan te stel (werkskepping) om daagliks ten minste twee maal langs die see vanaf die ou jettie aan die suidekant tot waar die draad aan die noordekant.

’n Paar maande gelede was te stap om al die rommel en vullis en plastiese bottels en glasbottels en plastiese sakke en polistrieën bakkies en glasstukke en kondoompakkies en selfs gebruikte kondome en stukke bamboes en seegras en halwe bakstene op te tel.

Dit is ’n skande hoe dit op die sand langs die see lyk en glad nie ’* plesier om daar te stap nie. Wat moet binnelandse en buitelandse besoekers van die Strand dink?