Stellenbosch verklaar droogte rampgebied

Met die onlangse reën wat geval het, verkeer sommige inwoners onder die wanindruk dat ons waterprobleme nou verby is. Dit is egter glad die geval nie. Die Raad het laasweek besluit om die Stellenbosch Munisipale gebied as ’n droogte rampgebied te verklaar, in lyn met die optrede en besluite van die Wes-Kaapse Provinsiale Regering.

Indien ons dieselfde hoeveelheid reënval kry in 2017 as in 2016 sal ons nie oor voldoende oppervlakwater beskik voor die volgende reënseisoen in 2018 nie.

Indien die situasie nie drasties verbeter nie en die huidige waterverbruik voortgaan, sal ons Munisipaliteit se waterbronne opraak teen Mei 2018.

Die verklaring van ’n rampgebied stel die Rampgebiedbestuurswet van 2002 in werking. Dit maak onder andere voorsiening dat die Munisipaliteit die nodige verordeninge in werking kan stel om die situasie so effektief moontlik te bestuur.

Die Munisipaliteit is tans in die proses om ons waterverordeninge te hersien en ook ’n boetestelsel te implementeer wat gebruik sal word om oortreders te straf.

Wees gewaarsku dat inwoners wat nie hul verbruik beperk nie, verantwoordelik gehou sal word vir enige moontlike onkoste. Die nuwe tariewe is beskikbaar op www.stellenbosch.gov.za