Stellenbosch is SA fietshoofstad

Alan Winde, Wes-Kaapse LER vir ekonomiese geleenthede, regs, het die derde Bosfietsberaad van Stellenbosch Fietsry op die dorp toegespreek. Hy het die dorp lof toegeswaai vir sy visie vir fietsry en gesê Stellenbosch moet voortgaan om leiding te gee as fietsryhoofstad van Suid-afrika en bergfietshoofstad van die wêreld.

Stellenbosch moet bly lei as die fietshoofstad van Suid-Afrika en as bergfietshoofstad van die wêreld, het Alan Winde, Wes-Kaapse Minister van Ekonmiese Geleenthede, Saterdag 3 Desember gesê tydens die derde Bosfietsberaad van Stellenbosch Fietsry op die dorp.

Soos wat Monaco die woonplek van Formule 1-renjaers geword het, word Stellenbosch tans die woonplek van Wêreldklas-bergfietsryers.

Dit is ook ’n bekende oefenplek vir die beste oorsese professionele fietsryers. Die Universiteit van Stellenbosch kan verder deur sy afdeling vir Sportwetenskap leiding gee aan die sportsoort, en is ook ideaal geplaas vir die oplei van fietsry-fisioterapeute sowel as vir die ontwikkeling van die regte voeding vir fietsryers.

Hy mik daarna dat teen 2020 meer as 100 000 fietstoeriste van alle kategorieë fietsryers elke jaar die Wes-Kaap sal besoek.

Die streek het reeds ’n uitgebreide fietsekonomie met ’n omset wat byna ’n miljard Rand per jaar beloop.

Mr Winde was vol lof vir Stellenbosch se visie oor NMT (nie-motoraangedrewe transport) en het Stellenbosch Fietsry geluk gewens met sy Fietsry Werk/Skool toe week in Oktober, en het gesê dat elke ander stad en dorp behoort dit na te volg.

Hy ry self werk toe met sy fiets en is ’* groot voorstander van pendelfietsry. Hy hoop om binnekort ’* toetssaak te wen wat ’n motorbestuurder skuldig vind dat hy nie 1m weg van fietryer gery het nie.

Die houding van motorbestuurders teenoor fietryers moet verander, maar fietryers moet ook wette gehoorsaam deur bv. nie langs mekaar te ry nie.

Minister Winde het ook gesê daar gaan in die volgende tien jaar ’n heel nuwe gesindheid teenoor motors kom.

Baie mense gaan nie meer hul eie motors besit nie, hulle gaan van huur- en deelstelsels gebruik maak en baie meer mense sal fietsry.