PV se sterre skitter

Parel Vallei Hoër-skool hoof, David Schenk.

Parel Vallei Hoër-skool hoof,  David Schenk, ontvang eretoekenning sertifikaat vir uit-sonderlike prestasie vir die aantal onder-skeidings wat die skool behaal het in die 2018 nasionale senior sertifikaat eksamen. Die sertifikaat is deur Dr Danie Brink, die besturende direkteur van die Skoleonder-steuningsentrum, aan hom oorhandig. Die toekening is een van ses wat aan PV toegeken is, by Solidari-teit se Skoleonder-steuningsentrum skoolhoofde ontbyt in Centurion.