Parel Vallei Skool groet geliefde leier na 35 jaar diens

Andrè Muller saam met sy kinders en kleindogter van links, Helgard van der Watt –aanstaande skoonseun, Anja, Chantelle, Lukas, Theunis en Miané.

Na 35 jaar diens aan Parel Vallei Skool, groet hulle André Muller, die bekende leier, mentor en onderhoof wat nou aftree.

Die stem wat die daaglikse toesig-, eksamenrooster en pryswenners by die jaarlikse prysuitdeling aangekondig het, gaan nie meer in 2021 in die skool se personeelkamer en skoolsaal gehoor word nie.

Net soos die Comrades- en Twee Oseane-ultramarathon wat André met welslae gehardloop en voltooi het, is die marathon by Parel Vallei ook nou suksesvol voltooi.

André se wyse insette oor al die jare by strategiese beplannings- en bestuursraadvergaderings was sy aandeel aan die skool se strewe na uitnemendheid.

As jarelange adjunkhoof is die vernaamste eienskap van André wat uitstaan sy rotsvaste konsekwentheid – dít sal die skoolgemeenskap altyd bybly.

Hy is ook die enigste huidige Parel Vallei-personeellid wat op die terrein gestaan het nog voordat enige bouwerk op die skoolgrond plaasgevind het.

Tóé reeds het hy daarvan gedroom om deel te wees van die skool wat gebou gaan word in Parel Valleiweg.

Hoërskool Parel Vallei se deure is in Januarie 1986 geopen.

As leier, sportman, akademikus, ingenieur en onderhandelaar, was Januarie 1986 ook die begin van André se loopbaan van 35 jaar by Parel Vallei.

André het “saam met” Parel Vallei gegroei. In 1986 was daar slegs 12 personeellede en 400 leerders; vandag het die skool 74 akademiese personeellede en ’n leerlingtal van 1 300.

Die skool wens hom alle seën toe vir sy aftrede, en weet dat hy gereeld by hul sal gaan kuier en lekker sport saam sal kyk, want vir altyd sal hy ’n deel wees van PV se Blue Thread, sy voetspore laat hy letterlik en figuurlik na op die gronde en mense van PV.

Die skool se bestuur het ook besluit om André te vereer vir sy jarelange diens aan PV deur die paviljoen na hom te vernoem, PV se paviljoen sal voortaan bekend staan as die Muller Paviljoen.

Die gedenkplaat wat hy as geskenk gekry het ter herinnering aan die benaming, sal in die nuwe jaar op die paviljoen self aangebring word.