Nuwe raad vir Afrikaanse Taalmuseum en -monument aangewys

Die raadslede, wat vir drie jaar lank sal dien, is Jurie Saal; Dr William Langeveldt; Logan Munsamy; Professor Janis Grobbelaar; Professor Elvis Saal, voorsitter; Advokaat Penelope Magona, ondervoorsitter; Cecil le Fleur; en Professor Steward van Wyk.

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl het so pas ’n nuwe raad verwelkom wat deur die nasionale Departement van Kuns en Kultuur aangestel is.

Volgens die direkteur, Michael Jonas, sien die bestuur en personeel daarna uit om in noue samewerking met die raad die visie en doelstellings van ’n inklusiewe instelling te weeg te bring. “Ons bou voort op ons projekte om miskende variëteite van Afrikaans te erken en om die diversiteit van Afrikaans deur inklusiewe programme en aktiwiteite te bevorder,” sê hy.

Die agt lede, waarvan drie op die vorige raad gedien het, verteenwoordig ’n breë spektrum van kulturele, linguistieke, regs- en finansiële kundigheid wat met vrug tot voordeel van die instelling aangewend sal word.