Nuwe personeellede by HS Strand

Lize Momberg

Comine Pretorius is as skoolhoofsekretaresse aangestel; Emiel Nel bied inligtingstegnologie, rekenaar tegnologie en ekonomiese bestuurswetenskappe aan;  Lize Momberg bied Afrikaans aan; Talette Kenyon bied Engels aan; en Michelle Lourens bied rekenaar tegnologie, wiskunde en ekonomiese bestuurswetenskappe aan.