Nuwe beheerliggaam

■ Parel Vallei se nuwe beheerliggaam, agter van links, Michelle du Preez, opvoeder, Bruce van Rensburg, voorsitter, Johan van der Spuy, Richard Tough, onder-voorsitter, Marie Boshoff, gekoöpteerde sekretaresse, en Willem Steenkamp, opvoeder; en voor, Marius Botha, tesourier, Deidre Hindley, David Schenck, skoolhoof, Sophia Warner, en Kotze van Wyk. Die skool se twee hoofprefekte, Nicole de Lorme en Arend Moelich, vorm ook deel van die beheerliggaam.

Previous articleFor the animals
Next articleDistribution times
SHARE