Nie baie sensitief nie

F O’Neill, Boland

Die artikel van Francois Koegelenberg (“Stories uit my Pniel: Pniel en die Prieste”, Bolander 31 Mei) gee vir my as Christen aanstoot en maak my baie hartseer as ’n volgeling van Jesus.

 Die skrywer verwys spottenderwys na die Hiernamaals, die skuit in Galilea en veral
Jesus word baie afbrekend na verwys en dit met ‘n vloekwoord ook.

Ek maak heftig beswaar teen die geskrewe gedeeltes genoem en die plasing daarvan in ’n koerant wat deur duisende mense gelees word.

Ek/ons as Christene verwag ’n geskrewe verskoning van die skrywer sowel as van die redakteur van die Bolander vir die plasing daarvan.

Ek hoop ook dat julle in die toekoms meer sensitief sal wees om nie sulke godslasterlike artikels te plaas nie.

Ek verwag ’n antwoord van u.

Ina van den Heever, Somerset-Wes

Die artikel van Francois Koegelenberg verwys.

Die “misverstand”… antwoord wat sy rolspeler gegee het op die vrae van “wie, waar en wat Jesus is”, mag miskien vir hom/julle ’n baie groot grap wees maar vir Christene gee dit geweldig aanstoot.

Die antwoord getuig van swak smaak, ’n vloekwoord en veral die verwysing na: “you can’t trust that skellumme bliksem!”

Ek maak dus heftig beswaar teen die geskrewe gedeelte en die plasing daarvan in ’n koerant wat deur duisende mense gelees word.

Ek/ons as Christene verwag ’n geskrewe verskoning van Francois Koegelenberg sowel as van n as redakteur vir die goedkeuring en plasing daarvan.

As julle maar net kan verstaan wat Jesus vir julle gedoen het.

Indien hierdie artikel en die spottery daarvan die name van Allah en/of Mohammed van Islam gebruik het, was julle
kantore en julle, nie vandag meer met ons nie.

Ek verwag ’n antwoord van u.

Louise Diffenthal,
Boland

Insake Francois Koegelenberg se artikel in Bolander 31 Mei; hy is skokkend verby, en dit is onaanvaarbaar.

Francois Koegelenberg’s reply:

Ek het grootgeword in Stellenbosch wat ’n ongelooflike voorreg op sig self was. My hele lewe baklei ek vir vryhede.

Van spraak, assosiasie, beweging en helaas godsdiens.

My stories is almal waar en geensins uit die duim gesuig of ’n opinie nie.

Tog wil ek niemand te na kom of seermaak nie.

Danksy my ouers se opvoeding is dit my lewensfilosofie.