Manne wat glo

* Tydens die aanddiens op Sondag 3 April, gaan die groep “#Mannewatglo” by Helderberg Gemeente, Firmountstr 82, Somerset Wes optree en die lof en aanbidding lei. Die groep bestaan uit vier bekende Christensangers nl, Jan de Wet, Willie Joubert, Leon Ferreira en Dewald Gouws. Jan de Wet, wat vroëer ‘* leraar by Helderberg Gemeente was, gaan die diens om 7nm in die kerk lei. Rig navrae aan Corneille Barnard by 021 851 5582 of aanbidding@nghelder.co.za