Leeskring vergader

Strand Leeskring vergader op Dinsdag 2 April, om 3nm, in Strand Biblioteeksaal, Millstraat, Strand. Die skryfster Nannette van Rooyen praat oor haar boek Chinchilla. Besoekers welkom teen R10. Tee en verversings sal na die vergadering bedien word. Vir meer inligting, kontak Suzanne Theron op 082 467 2282. Email What’s On and entertainment notices, by Fridays at noon, to bolander@inl.co.za