Lang diens onnies

Danie Malan; Koos Mostert, 30 jaar; Salma van der Merwe, 30 jaar; Rozanne Mentoor, 20 jaar; en Lilian Becker, 10 jaar.  Mnr Malan, die skoolhoof, het die sertifikate aan die betrokke onderwysers oorhandig.

Vier onderwysers van Hoërskool Strand het sertifikate van die Wes-Kaapse Onderwys Departement ontvang, om erkenning te gee vir jarelange diens. Op die foto, van links, is, Danie Malan; Koos Mostert, 30 jaar; Salma van der Merwe, 30 jaar; Rozanne Mentoor, 20 jaar; en Lilian Becker, 10 jaar.  Mnr Malan, die skoolhoof, het die sertifikate aan die betrokke onderwysers oorhandig.