Klein dramagroep wil groot impak maak

Van die jong akteurs is van links, Wuanica Titus, Juanita Titus, Kaylin Williams, Elize Oerson en Siphosethu Madliwa.

’n Plaaslike dramagroep is sewe jaar gelede deur Lea Coetzee op die been gebring as ’n manier om jongmense in Sir Lowry’s Pass Village in die Helderberg by ’n opbouende initiatief te betrek.

Die groepie, vertel me. Coetzee (’n versorger van beroep) is om deur drama die kinders se lewens te verryk. “Toe ek hier kom bly het ek gesien die kinders het nie eintlik drome nie, hulle was rigtingloos en wat die een doen, het die ander gedoen.

“Ek het besluit om iets te doen wat ’n verskil kon maak en wat die kinders kon wys daar is ander alternatiewe daar buite om van hul lewens ’n sukses te maak.”

Sy het in 2016 ’n beroep gedoen op kinders en jeugdiges wat belangstel om by haar groepie aan te sluit. “Ek het begin met die kinders in drama en dans, party was nog klein op laerskool.”

Kort daarna het sy haar eie produksies begin skryf, een hiervan is hulle tans mee besig om te repeteer, Hoe lyk Sir Lowry’s Pass met die doel om dit op Jeugdag uit te voer. “Dit gaan oor Sir Lowry’s Pass self, waarin die kinders verskeie gemeenskapslike situasies, sienings en probleme uitbeeld, maar aan die einde is daar ’n boodskap wat hulle deurgee.”

Sy noem hoe sy deur middel van drama poog om vernietigende kwessies in die gemeenskap aan te spreek. “Die gemeenskapsprobleme wat ons hier ervaar is MIV/vigs en die kinders is lief om met die dwelms, tik en dagga te eksperimenteer.”

Die doel is dus om die toneelstukke as opvoedkundige instrument in te span en terselfdetyd bewusmaking te skep rondom die nadelige gevolge van hierdie kwessies.

“Ek het ’n stuk geskryf, Tik verwoes huisgesinne. “Dit gaan oor die karakter wat in tik verval het en hoe hulpeloos die naasbestaandes van so ’n dwelmverslaafde in baie gevalle is.” Beide volwassenes en kinders was deel van die rolverdeling.

Nóg een van haar produksies, HIV, die staatsgeheim, is geskryf met die doel om stigmatisering rondom MIV/vigs aan te spreek. Ander van haar produksies waarsku teen tienerswangerskappe, kinderbeskerming en veilige seks.

“Die kinders wat ek gebruik is meestal die wie uit baie moelike omstandighede uitkom wat dalk op die oogaf vir ander eenvoudig lyk,” sy put groot plesier om juis hulle, wat deur die samelewing onderskat of verstoot word, op te lei en te help hul talente te ontgin.

“My planne met die produksies is om die kinders te inspireer om ’n verskil te kan maak en hulle te laat besef dat hulle kan droom van ’n beter lewe buite die Pass.” Haar hoop is ook dat van haar dramakinders eendag by haar oor kan vat.

Tans oefen die groepie hard vir hul Jeugdag opvoering by haar informele huisie in Sir Lowry’s Pass Village en dit is hier waar sy sommer ook van die ouer kinders ingespan het om die jonger spanne met skoolwerk te help. “Ek het baie swaar groot geraak, maar ek het myself belowe dat waar ook al ek gaan, daar wil ek ’n verskil maak.”

“My droom is dat daar meer mense uitreik na ons gemeenskap om ons kinders te help, miskien afgetrede onderwysers wat ons kinders met hul skooltake kan help, want ons as ouers kan nie.”

Persone wat die dramagroep of gemeenskapsprojekte wil ondersteun kan vir Lea kontak by 084 919 7973.

Lea Coetzee is ’n versorger van Sir Lowry’s Pass wat in haar vrye tyd die plaaslike kinders se omstandighede deur middel van drama probeer verbeter.