Inligting oor ‘Sea scurvy’

Annemarie Meyer, U3A Afrikaanse Leeskring

Met verwysing na die artikel oor die praatjie van Dr Roger Stewart ”Sea Scurvy” by die algemene vergadering van die U3A op Woensdag 4 April, wil ek graag die volgende inligting onder belangstellende lesers se aandag bring: Die onderwerp “sea scurvy,” skeerbuik, word onder andere bespreek in Karel Schoeman se boek Skepelinge. (“‘Sea scurvy’ talk at U3A”, Bolander March 28).

Hiervoor het hy besonder deeglike navorsing gedoen oor toestande gedurende die vroeë skeepsvaart tydperk, veral van seevaart vanaf Nederland om die kus van Afrika na die Ooste vir handels-doeleindes.

Hy beskryf in detail die skepe, wie die bemanning is wat gewerf is, omstandighede aan boord en op see.

Hy fokus onder andere ook op skeerbuik en die gevolglike vesting van die nedersetting aan die Kaap, asook wie die vroeë inwoners was en waarmee hulle hulself besig gehou het.

Lees gerus indien dit u belangstelling is.