Helderberg Cantare gevier

Die Helderberg Cantare

Helderberg Cantare, Helderberg omgewing se ekumeniese gemeenskapskoor, het in Januarie 2019 hulle eerste bestaansjaar gevier.

Die koor beywer hom vir die bevordering van koorsang en -musiek en het in 2018 by 11 geleenthede opgetree. Optredes was by onder andere, kerke, bejaarde tehuise en ander konserte in-en-om Somerset-Wes en die Strand. 

’* Hoogtepunt was die massakoor optrede saam met die Klassieke Klanke orkes as deel van Helderberg NG Kerk se jaarlikse konsertreeks. ’* Vooruitsig hierdie jaar is die uitnodiging om deel te wees van 2019 se “Voices for Hospice” konsert (beoog vir vroeg in Oktober).

Die koor oefen gedurende skoolkwartale op Maandagaande vanaf 7.30nm tot 9nm by die Gereformeerde Kerk in Altenastraat, oorkant die Strand polisiestasie.

Enige belangstellendes van alle ouderdomme en dinominasies is uitgenooi om te kom deel in die genot van saam musiekmaak.

Vir verdere inligting Kontak Yolanda Botha
op helderbergconcerts
@gmail.com of Theo Mastenbroek op 082 899 6742.