Elke uur van die horlosie se boodskap

Hennie Gerber, Paarl

Baie dankie, dit was regtig gaaf om die artikel “New identity for Hospice”, Bolander 27 Februarie) wat ek met straat aflewering in my posbus in die Paarl ontvang het.

Op die foto staan 14 hospice personeellede. Die woorde: “Life-threatening illness’” het my aangeraak.

Met die nuwe blaadjie wat Helderberg Hospice nou aangetrek het, het ek mooi gedagtes vir die personeel as volg:

Ek dink in besonder aan julle met die wens dat ons Vader julle elke dag mildelik sal seë* .

Geniet julle werk.

Vir interessantheid van die verpleging beroep, gee ek ’* bietjie agtergrond van die beroep aan die lesers.

Uit die NG Kerk Paarl-Vallei, Hoofstraat, Paarl se eeufees 1891-1991 bladjie (dit was Sondag 1 September 1991), die volgende:

“Die verpleegberoep vier vanjaar die eeufees van staatsregistrasie vir verpleegsters in Suid Afrika.

Dit was vroue soos die Romeinse edelvrou, St Paula; die rykmansdogter, Florence Nightingale, en hier in Suid-Afrika, Suster Henrietta Stockdale; wat onverpoos geveg het teen enorme teenstand om die verpleegberoep status te gee.

Op 20 Augustus 1891 word Suid Afrika die eerste land ter wêreld om staatsregistrasie vir verpleegsters te verkry toe die parlement van die kolonie van die Kaap die Goeie Hoop die Mediese- en Aptekers-wet afkondig.

So is voorsiening gemaak vir die daarstelling van opleidingskole en vir die statutêre eksaminering van verpleegsters in opleiding.

Die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging is in 1944 gestig en oefen sedertdien beheer uit oor die verpleegberoep.

Vandag kyk ons terug: ons is dankbaar vir die duisende verpleegkundiges wat deur die jare in die besondere beroep diens van onskatbare waarde gelewer het en steeds lewer.

As gelowiges is ons saam met die verpleegkundiges in aanbidding en danksegging.

Dankie aan die mede-leraar, Ds Hans Steyn, wie dit geskryf het, maar ook dankie aan my ouma aan my ma se kant, wyle ouma Nellie Louw, wie vir elkeen van haar kleinkinders “Elke uur van die horlosie het ’* boodskap” vir my gegee.

Die boodskap vir elkeen wie Bolander lees is:

Eenuur: Sê vir my ek leef net eenmaal, en daarom moet ek die lewe waardeer en reg gebruik.

Tweeuur: Sê vir my ek het twee ouers (’* vader en ’* moeder) wat ek moet eer en gehoorsaam.

Drieuur: Herinner my aan die drie-enige God wat ek moet dien met my hele hart.

Vieruur: Herinner my aan die vier windstreke (Noord, Suid, Oos en Wes) en waar ek ook al mag gaan, het ek die hemelse kompas, die Bybel, nodig om my die rigting aan te dui.

Vyfuur: Dui op die vyf vingers aan elke hand, waarmee ek moet werk om eerlik my brood te verdien en vir die Here diensbaar te wees (die verpleegsters werk met hulle hande)

Sesuur: Sê vir my ek moet ses dae van die week werk en my pligte getrou nakom.

Seweuur: Sê vir my dat ek op die sewende dag moet rus en kerk toe gaan.

Agtuur: Laat my dink aan die agt siele in Noag se ark wat in die sondvloed behoue gebly het en net so sal ek in die ark van Jesus skuiling soek.

Nege-uur: Vertel my van nege melaatses wat nie teruggekom het om die Here te bedank nadat hulle gesond geword het nie en maan my om dankbaar te wees teenoor die Here vir al die goeie dinge wat ek uit sy hand ontvang.

Tien uur: Herinner my aan tien jong meisies, waarvan vyf nie gereed was toe die bruidegom gekom het nie, en waarsku my om nie so dwaas te wees nie.

Elfuur: Praat van so baie mense wat wag vir die elfde uur om hulle te bekeer.

Dit is beter om gereed te wees om die Here te ontmoet.

Twaalfuur: Sê vir my die genadetyd is haas verby. Middernag kom die bruidegom en ek moet sorg dat ek nie agter bly as hy sy kinders kom haal nie.

Die verpleging beroep gebruik die horlosie om hulle werk korrek te doen.

Die hospice pasiënte en Bolander lesers in die Helderberg moet nie vergeet dat die rykmansdogter, Florence Nightingale,
se geboortedag was op 12 Mei 1820, en daarna is 12 Mei elke jaar Internasionale Verpleegstersdag.