Berg-en-Seeklub vier 30ste bestaansjaar

Lede van die Berg-en-See seniorklub wat vandeesjaar die klub se dertigste bestaansjaar vier.

Die Berg-en-Seeklub vier vandeesjaar, sy dertigste bestaansjaar.

Tydens die klub se Oktober vergadering, het Kotie Conradie die storie vertel oor hoe die klub onstaan het.

Tydens die laaste maande van 1989 het ds Awie Malan, en Sunette Fourie dikwels die gedagte van die stiging van ’n seniorklub vir die Moedergemeente, Somerset-Wes, by haar aan huis bespreek.

Ds Malan het die gedagte na die kerkraad geneem, en dit word eenparig gesteun.

’N Skenking van R200 word gedoen om die wiele aan die rol te sit. Professor Herman Malan en sy gade het ’n plan van aksie opgestel.

Gedurende November 1989 word belangstellende seniors gevra om na ’n erediens, in die kerk te vergader. Tydens die byeenkoms word ’n loodskomittee, onder voorsitterskap van Professor Malan saamgestel, om ’n konsepgrondwet op skrif te stel.

Op 1 Februarie die volgende jaar, word dit voorgelê en aanvaar. Die aanvanklike 40 lede het tot 106 na ’n jaar gegroei.

Daan Malan het die kenteken vir die klub ontwerp, met die kerktoring as fokus, en Breda Rossouw het die leuse “Wees Bly” uit Filippense 4:4 geneem.

Die klublied is deur Mej H Matthews geskryf, op die wysie van Die Wandellied.

Anna van Rooyen het ’n kompetisie gewen met die benaming, Berg-en-See.

Die seniorklub word gekenmerk deur gesonde ontspanning, byvoorbeeld uitstappies en toere, gesellige sosiale aktiwiteite en praatjies, asook die versorging van geestelike waardes.

Die Berg-en-Seeklub vergader maandeliks by die NG Moedergemeente, Andries Pretoriusstraat, Somerset-Wes.

Previous articleButtercup Bliss
Next articleRead of the Week
SHARE