Art, design extravaganza

Floral Art and Design Extravaganza.

Floral Art and Design Extravaganza sal by die NG Suiderstrand plaasvind, op die hoek van Alex Pienaar en Gordonsbaaiweg, Strand, vanaf Donderdag 4 April tot Saterdag 6 April in die Strand.