Aanlyn-program bied bystand met skoolwerk

Met die aanlyn-onderrig platform deur die Telematiese Skoleprojek (TSP), beskikbaar gestel, kan leerlinge op hul eie na die inhoud kyk en studeer of saam as klasgroepe die webblad besoek soos die leerlinge van die Hoërskool Lückhoff in Stellenbosch op die foto hierbo, gedoen het.

Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) en die Universiteit Stellenbosch het kragte saamgespan om ’n nuwe aanlyn-leerprogram vir hoërskoolleerders aan te bied.

Hierdie aanlyn-leerprogram, die Telematiese Skoleprojek (TSP) sal aan leerlinge in openbare skole (onder die bestuur van die Departement van Basiese Onderwys) in Grade 10 tot 12, leerondersteuning en hulp bied.

Die inhoud word in Engels en Afrikaans aangebied en leerlinge kan gratis daarvoor registreer en geen data word verder benodig.

Om toegang tot die inhoud te kry, moet leerlinge net op die Telematiese Skoleprojek se webblad registreer, die enigste vereiste vir registrasie, is dat leerlinge in besit is van ’n persoonlike e-posadres.

Ná registrasie sal leerlinge onmiddelike toegang verkry tot die kursuswerk in 18 vakke, vanaf tale (English, Afrikaans en isiXhosa) tot by wiskunde, fisiese wetenskappe, rekeningkunde, geskiedenis, geografie en nog veel meer.

Leerlinge sal ook toegang kry tot regstreeks uitgesaaide aanlyn onderrig, tot opgeneemde weergawes van die lesse waardeur hulle op hulle eie tyd en teen hulle eie tempo kan werk. Hulle kan so veel as wat hulle wil, terugkeer na die lesse tot hulle voel dat hulle voldoende vertroud is met die werk.

Hulle kry ook toegang tot al die video’s van lesse, werkboeke, hersieningsprogramme en opsommings van kursusinhoud, insluitend ander materiaal soos infografika, asook oefenvraestelle om hulle te help om al die onderrig- en leertyd wat sedert 2020 verloor is, in te haal.

Gehalteversekering van die inhoud word deur senior kurrikulumbeplanners van die WKOD gedoen. Die stelsel is oop aan alle leerders regdeur die land.

Aanlyn toegang kan ook via Facebook verkry word, maar gebruikers het dan hulle eie data nodig.

Volgens Zainab Suliman van die Universiteit Stellenbosch (US), het baie hoërskole in die land het reeds by die projek aangesluit.

Me Suliman, is die adjunk-direkteur van die US se Sentrum vir Leertegnologieë se werksaamhede, telematiese dienste en projekte en bestuur ook die TSP.

Dr Glynis Schreuder, hoof opvoedkundige spesialis: Kurrikulum VOO (Verdere Onderwys en Opleiding) en projekbestuurder van die TSP by die WKOD, verduidelik: “Ons is opgewonde oor die aantal skole wat van die fasiliteit gebruik maak en ontvang positiewe terugvoer oor hoeveel dit die leerders help om die kurrikulum te bemeester en ook om moontlike kurrikulumverliese of agterstande as gevolg van die roterende tydrooster tydens die pandemie in te haal.

“Hulle kan na inhoud wat regstreeks uitgesaai word in die klaskamer kyk en interaktief deelneem, of hulle kan in toepaslike tye in die skoolprogram na opgeneemde sessies kyk.”

“Ons moedig alle leerders in grade 10 tot 12 aan om individueel te registreer om verder voordeel te trek. Selfs al neem hulle op skool deel, kan hulle ook op hulle eie tyd na die werk terugkeer en so gereeld nodig deur die opgeneemde uitsendings werk.”

Sy voeg by dat buiten die uitsaai van lesse oor spesifieke onderwerpe word kwartaallikse hersieningsprogramme ook verskaf.

“Die hersieningsprogram som elke kwartaal se werk op om leerders te help om verder vertroud te word met die sillabus. Ons begryp die lewensdruk waaronder leerders is. Ons wil hê hulle met die gebruik van hierdie verkorte inhoud so doeltreffend moontlik in hulle daaglikse realiteite kan integreer.”

Die TSP verskaf ook aan geregistreerde gebruikers toegang tot lewensvaardighede-werkwinkels en video’s, asook inligting oor aanbiedingsvaardighede, werkgereedheid, voorbereiding vir werkonderhoude, hoe om ’n CV te skryf en selfs hoe om persoonlike geestesgesondheid te verbeter.

Belangstellendes kan die webblad besoek by, https://schools.sun.ac.za/ of vir verdere inligting kan die program se Facebook-blad besoek by, https://www.facebook.com/telematicschoolsproject/