Reza de Wet se Mis

Stercus produksies het die regte bekom om Reza de Wet se drama Mis op te voer vir hoërskole in die Wes-Kaap. Die drama is een van die Graad 12’s se voorgeskrewe werke. In die drama bekyk die skrywer die temas van onderdrukking en bevryding in ‘n post-depressie gesin se lewe in Suid-Afrika, met ‘n pa wat in die dak toevlug geneem het na hy alles verloor het. Die temas word op die spits gedryf deur die koms van ‘n blinde konstabel. Soos die gegewens bevestig is daar nie ‘n tekort aan donker humor in die toneelstuk nie. Die produksie se rolverdeling bestaan uit die bekende Marion Holm, Wilhelm van die Walt, onlangs te siene in Sewende Laan, Kanna pryswenner Karli Heine en Petro van den Heever, met regie deur Gaerin Hauptfleisch. Die produksie poog om as opvoering die temas van die drama te belig sodat dit leerders se ervaring van die drama ondersteun en dit die studie van die werk vergemaklik. Die vertonings is by die DrostdyTeater in Stellenbosch, van 31 Julie tot 4 Augustus, om 9.30vm, 12nm en 4.30nm daagliks. Op 2 Augustus, om 8.15nm, is daar ‘n vertoning vir die publiek. Kaartjies kos R65; bespreking is noodsaaklik. Skakel 0836705006, of epos stephanie@stercus.co.za