Klassieke kitaar klanke konsert

One good thing about music, when it hits you, you feel no pain – Bob Marley

Dit is uitsonderlik om op ons plaaslike verhoë na ’n voordrag van uitsluitlik kitaarmusiek te kan luister – hierdie is darem klassieke kitaar en sit die speel daarvan nie in enige-een se vingers nie.

Die kitaar opsig self is ’n orkes in die kleine – elke snaar het sy eie kleur en karakter, sy eie unieke plek om die tapeserie van passie, hartstog en opwinding te kan borduur.

Melodieuse, pastorale passasies wat met vinnige, ritmies ingewikkelde en grooste akkoordale seksies afgewissel word is aan die orde van die dag en hou gehore op die punte van hulle stoel.

’n Gratis klassieke kitaar klanke konsert word op Sondag 21 Mei om 3nm by Helderberg Gemeente, Firmountweg 82, Somerset-Wes aangebied.

Die program, wat deur die studente van die Universiteit Stellenbosch se kitaarafdeling, onder begeleiding van dosent Nina Fourie-Gouws aangebied word, sluit al hierdie omvangryke elemente van die instrument in.

Die konsert beloop ’n veelsydige program en sluit in ’n verskuidenheid werke van onderandere Villa-Lobos, Giuliani, Barrios, Bach en vele meer.

Daar sal eetgoed in die tent te koop te koop wees.

Vir verdere informasie kontak Yolanda Botha op yolabotha@gmail.com