Garden club meets

The Hottentots Holland Garden club meets on Wednesday March 13, at 9.30am, for plant sales, tea and coffee, and at 10am for the meeting, at the Somerset West library hall. JP Joubert from Effecto will present total plant care, including feeding and the management of plant and tree diseases. Visitors are welcome at R20 entry fee.
For more information,
contact Carole Spencer on
spencersgandc@gmail.com

Heemkring vergader

Die Algemene Jaarvergadering van die Stellenbosse Heemkring vind plaas op Woensdag 13 Maart, om 7nm, in die konferensiekamer van die NG Kerk Stellenbosch-Wes.

Die lesing is oor “Woelinge in en om die 1687 kerkie van Simon van der Stel”, met kleur foto’s en planne van Suid Afrika se oudste Christelike dorpskerk, deur die bekende historiese argeoloog, HennieVos.

Vir die eerste maal sedert die 1981 argeologiese opgrawings op die perseel van De Ouwe Werf, sal * verbaas wees oor die interessante kombuiskeramiek, glas en bottelglas wat hier weggegooi is.

Wie was in die graf begrawe binne die kerk? Hoe het die toringklok op die rietdak daar uitgesien? Het slawe die kerkdienste bygewoon? Wat het van al die dooies geword en hul doodskiste? Aansoekvorms vir nuwe aansluitings is ook beskikbaar. VIr nog informasie, stuur ’* epos na sbosheemkring@gmail.com

Send What’s On notices,

entertainment, news and views

to the editor, Carolyn Frost,

by Fridays at noon, to

bolander@inl.co.za